TRAINING

"Laika, naudas un enerģijas menedžments"

Marika Rudzīte-Griķe

Programmā ietvertās tēmas -

  • Laika, enerģijas un naudas mijsakarības

  • Panākumu vispārējā pamatformula

  • Prioritātes un mērķi

  • Aktivitāte un produktivitāte

© All rights reserved. 2020 Baltic Tourism Association